בתיה בלנק

מיה,את “כמעט בכית” ואצלי דמעות קטנות זלגו..(:
על אף שמשך זמן שהותי היה קצר יותר ומן הסתם התנסויות שונות, ההתאהבות הזו חוצה כל גיל!כן,נכון לא אצל כל אחד.הודו לא מתאימה לכל אחד! חזרתי בפברואר וכמעט בכל יום אני מטיילת שוב.(:
זה עוד יקרה!