גילי קומפורטי

לדעתי הבועה שדני הזכיר, איננה בועה כלל, וכל מה שקרה לנועם בהודו יש לו קשר ישיר להודו, כי אם לאיזה מקום אחר יש לו קשר?
אין שום רע בלנפוש באחת מנקודות תבל ופשוט לנקות את הראש, לאוורר את תאי המוח, ולא בכל מקום יש צורך לכל אחד להתחבר אל המקומיים, יתכן שהרהורי הכפירה של נועם באו כלאחר מעשה, אך אני חושב שעצם זה שנועם החמיר עם עצמו נובעת מהפתיחות שהוא חש בהודו מהמקומיים, ואולי לא השכיל אז לנצל אותה, או שלא חש בצורך גדול לאפשר לה לאפשר לו…יתכן כי אם היה נוסע למדינה אחרת, מתקדמת יותר לא היה חש כופר כלל ועיקר…