דני אברהמי

מיגו מקטע לקטע אתה מתגלה ככשרון כתיבה מדהים !!

הקטע הזה גורם לי להרהר במשמעות החיים ומוות בהודו. כלכך פשוט – איך הם חוזרים לחיים בלי דרמה בלי טראגיות. הצורה שהמערב רואה את זה (חוסר ערך לחיי אדם) כאילו כמשהו שלילי.

וזה גורם לי להרהר ברמה הבאה באיך המערב משליך את הבעיות שלו עצמו על הודו (“איזה מסכנים הקבצנים האלה”, “איכס”, “איך מתייחסים לחיי אדם בזלזול כאן”) – כל מיני בעיות שההודים עצמם בכלל לא סובלים מהם אלא רק המערבי המשליך.