שני ישראלי

אני עשיתי שיעור מדיטציה אחד בבאגסו, וכששמעתי שהשני יהיה ויפאסנה, ויתרתי. אני גם לא בנויה לדברים האלה, במיוחד בלי הכנה נפשית לפני…