Re: אז מה הסיפור שלי עם הודו / תומר אסולין

כתבה מטומטמת. לא השכלי בשום צורה, קריאה לשוא. רק באה להציג את כל מי שחזר מהודו כמושפע. אני לא מבין איך אתה יכול לבקר מקום שאף פעם לא היית בו. הכתבה עצמה חפרה. אומנם לא היתי בהודו ושמעתי עליה רבות וטובות. אבל בהחלט הכתבה הזו לא שינתה את דעתי על לטייל בה. שמור את הדברים האלה למעגליך הפרטיים, לא למאמרים