Re: הודו לסטלנים תאילנד לעארסים ?

אויישששש כמה שאתה צודק !!! לעשות בנפרד בלבד !!! אחרי 4 חודשים בהודו לא הפסקתי לבכות בתאילנד שאני רוצה להודו אם לא לכל הפחות הביתה (למרות שהיא היוותה במידה מסויימת כפורקן אחרי טיול עמוס בהודו) !!! ואכן תאילנד חמודה אבל זה הורס !!!