Re: ויזה להודו – כל מה שרציתם לדעת ואפילו קצת יותר

לא צריך ויזה להודו אם עוברים בשדה התעופה הבינלאומי בלבד ולא יוצאים ממנו עד 24 שעות- בדוק!!! אי אפשר גם לקחת את המזוודות במעבר הזה אז צריך לשלוח עד היעד האחרון. המלצה- קחו איתכם אם אין לכם הרבה- קשה לסמוך על ההודים בקטע של המזוודות.