Re: סוגי יוגה: עושים סדר

תודה על ההשקעה.
השמטת כמה ענפי יוגה עיקריים ומרכזיים, כמו בהקטי יוגה, גיאנה יוגה, קרמה יוגה, טנטרה ועוד.
נפלו גם כמה טעויות.
למשל, פטנג’לי הוא בשום אופן לא מייסד היוגה ולא אבי היוגה, היוגה קיימת בסביבות 10,000 שנים, שזה הרבה לפני פטנג’לי. פטנג’לי רק ניסח את היוגה על פי שיטתו ובהתאמה לתקופתו.
דבר נוסף, Ashtanga Yoga או אשטנגה יוגה היא היוגה בעלת שמונה האיברים על פי פטנג’לי. ויניאסה יוגה היא משהו שונה לחלוטין מהאשטנגה יוגה הקלאסית, על פי פטנג’לי.