SHBY שבי

ניראה לי שכדי להפחית את ההלם של הפעם הראשונה כדי לעשות “סיבוב התרגלות”
שוק פ”ת בשעות הערב זה למשל המקום הקרוב ביותר למיין-באזר שאני מכיר, – חוץ מהפרות כמובן,
יש המלצות על עוד מקומות?
וואלה – אני מתגעגע,