SHBY שבי

רק החלפת רכבות בג’איפור?
ארמון אמבר פשוט נדיום בגודלו, היתי בו פעמיים חצי יום – לא מספיק, בצמוד – העיירה אמבר, מעל – המבצר ובהמשך ההר ישנו החאן,
לדעתי – לפחות 3 ימים לעיר הזאת ,
קנית משי הזכרתי? על הרולנוע דיברו (לא היתי) , ואת ג’נטר-מנטר אסור לפספס,
מה שמיותר – ההרמון שבתון העיר, – ובטח לא לשלם על צילום שם,