SHBY שבי

(כבר הספקתי לאכול צ’יקן בורגר בטיגון עמוק,כולל גם העבניה והמלפפון בטיגון עמוק..נראה לי)

תאמין לי – אתה גומר בשבוע שילשולים,
שיהיה לך לבריאות
ראית פעם איך נראה בהודו חנות של “קצב”?