SHBY שבי

כתבה מזעזעת
אבל כנראה שאפפעם לא הית במשחטה בארץ ,
הא כן – אצלנו כבש יותר יקר,
אבל אני לא בטוח שיש לו יותר נשמה מתרנגול ופחות מאדם,
לא יודע למה – בחודש באחרון כשמזכירים לי מות אני חושב רק על רוז הקטנה – ויש לי דמעות בעיניים,