SHBY שבי

חן –
בונדי לא נמצאת עם קו הטיול הרגיל של מרכז ראג’סטן , מי שמגיע לשם זה מטילים של קו – אגרה-בונדי-צ’יטוגרא-אודיפור שזה מסלול לא נפוץ, בדרך כלל נעשה עם רכב צמוד,
אבל זה מקום מדהים, ציטוגראה זה המבצר הגדול ביותר בהודו – 25 ק"מ אורך!
בונדי – בתיכנון נכון זה מקום ללא תחליף – אין עוד מקום כזה, בורות המים בעומק של מעל 30 מטר והעיר הנטושה על ההר – שמזכירה קצת את פוטופור-סיקרי (אבל קטנה), וההרמון עם הציורים האוטנטיים ולא משוחזרים,
לינה – נהג טוב יביא אותך למקום טוב וזול, כל החלונות במלונות מרושתים – אם את לא רוצה לקום בבוקר עם קוף במיטה,
בהרבה מקומות לא מדברים אנגלית – וגם לא הודית – וגם השילוט לא בהודית, לקח לי הרבה זמן באג’מר למצא מישהוא שיגיד לי איך מגיעים לרכבת, – פרסית יכול לעזור שם כי הם מדברים אורדו בלבד,
אני חוזר על ההמלצה שלי – לטייל בראג’סטן בקבוצה של 2-4 עם רכב שכור עם נהג זה הטוב ביותר,