אם הודים מארחים אותך בביתם בימים הראשונים בבומביי – זה כבר סיפור אחר :)

שווה.

בסה”כ אנשים גם נהנו בבומביי – אבל יש סכנה לשוק גדול בעיקר בגיל צעיר.. שקלי צעדיך.. אני הייתי הולך על הקטע של להתארח אצל המשפחה רק בגלל זה…