אני משתדל…

לא תמיד הצלחתי – לפעמים האשמה צפה כי בכל זאת היא היתה מובנית בי כל חיי אז אי אפשר באמת להעלים את זה. אפשר להסתכל על זה ובלב שלם להתנהג אחרת אפילו שזה נמצא שם, אם אתה בטוח שאתה עושה את הדבר הנכון. ואם באמת אתה עושה את הדבר הנכון אז ההתמדה מתחילה לגרום לשינויים אצלך ואצל הסובבים אותך ואפילו ההורים הפולנים ביותר אפשר להעביר אותם שינוי קל..