המחאות

לא יודע מה זה “צפון”
אבל לא היו לי בעיות לפרוט המחאות בכל בנק או חלפן
או בחנויות שהיה להם תוית של חברת אשראי,

אני קניתי אותם בבנק הדאר