הפון היל זה מדרגות

ומדרגות לא אחידות, יש נמוכות ויש גבוהות (אפילו גבוהות מאד), יש קצרות שבקודי הנעל נכנסת אליהן ויש רחבות מאד של צעד ירידה וצעד מישורי.
דווקא שבילים כמעט ואין שם – הכל מרוצף, אבל זה דווקא מקשה על ההליכה.