נכון מאוד…

כבר כתבתי כאן בנושא ואכתוב לך שוב…
כאחת שבילתה בנסיעות ללה, הדרך קשה מנשוא.
אני ממליצה לשים את ה-100 דור על טיסה כי זה שווה ביותר ולהזמין מהארץ.
חברות שלי חיכו לכרטיס במשך יומיים בדלהי וזה לא הכי נעים…….