עוד מעט כל הרעש הזה יתחלף בשקט גדול

אני מקווה לפחות…
זה מזכיר לי צניחה בצבא – רעש, פחד, ואז שיא המתח הקפיצה – ואז שהמצנח נפתח – פתאום הכל מתחלף בשקט גדול.
טוב אולי אני מגזים כשתנחתי בהודו לא מיד תיכנסי לשקט – זה לוקח זמן להתאקלם. יהיה שוק ורעש ודברים אחרים… אבל הפחד של עכשיו יעבור, ולאחר מכן אני מאחל לך שקט.
להתרגש ולפחד לפני הנסיעה זה מאוד נורמלי