ציוד

לקחת מה שפחות, בתיק יד שעולה איתך למטוס,
כל דבר שצריך מעל למינימום – לקנות בהודו,
בנסיעה הבאה – אני לוקח את הבגדים שעלי + מצלמה
לא יותר,
חוסר הציוד רק הראה לי עד כמה הוא היה מיותר,