שכחתי, הדרכון…

ובקשר לזה שהדרכון אצלם במהלך הוצאת הויזה אין לך מה לדאוג
תמיד שיהיה אצלך צילום, לפחות אחד, של הדרכון שלך ושל הויזה כל הזמן לכל מקרה שלא יהיה.
זה יספיק אם מישהו ירצה להעיף בו מבט מסיבה כלשהי עד שיחזור אליך הדרכון המקורי.