תודה לשנייכם!

אני נוסעת לקולקאטה מחר!

דני! מקווה לדבר איתך בקרוב- אני רוצה לדבר איתך על אהובתך- מדיה
פרדש, אני חושבת להמשיך לשם בקרוב!

נהייה בקיישר!
חן.