תפקיד פנקס החיסונים

הוא שכאשר תגיע חלילה לקבלת טיפול רפואי, יוכל הצוות הרפואי לראות אילו חיסונים קיבלת ולדעת לטפל בך בהתאם. אם אתה מחוסר הכרה חלילה הם יוכלו לראות את זה – אבל גם אם יש לך הכרה – בדרך כלל אתה ממש לא זוכר בע”פ את החיסונים והתאריכים ולך תדע באיזה מצב רוח תהיה. לכן אנשים מסתובבים עם פנקסי חיסונים עליהם.

ממש אין קשר לכניסה או יציאה ממדינות – זה לא משהו מדיני פוליטי שקשור להגירה. אם אתה ממש רוצה – אתה יכול לא להסתובב עם פנקס חיסונים בכלל

בקיצור, זה מה שדותן ניסה להגיד.. בסגנונו הוא 🙂