Mahabaleshwar – Hill Station in Maharashtra

אני הייתי שם פעם !!! (האני התייר היחיד ? )

שעתיים מפונה, 5 שעות מבומביי.

זה “תחנת גבעה” עוד מימי הבריטים – מקסימה – והאתר הידוע “ראש הפיל” – בתמונה שצירפתי פה. הרים וגבעות ירוקים מאוד נעים. הודים רבים באים לשם מבומביי והסביבה ולמעשה אני חושב שאני וחברתי דאז היינו התיירים היחידים במקום !

תסתכלו בתמונות מגוגל – הוספתי לינק- הוא מקסים ואכלתי שם הרבה תותים. וחפשי לחבר שלך מידע כללי באינטנרט על המקום.