Re: אוקטובר בעמק סיפיטי..הולך?

שלום

טיול באוקטובר בעמק ספיטי ברוב הסיכויים לא יהיה אפשרי, כמובן שזה תלוי במזג האויר באותה שנה ספציפית, 
אבל גם אם הדרכים עוד יאפשרו נסיעה תמיד יכול להיות שבזמן שתהי שם הדרכים יחסמו.

 

בקיצור, גבולי ולא הייתי בונה על זה.

דווקא ללה את יכולה לטוס הלוך וחזור, אפשר להגיע לשם גם בינואר אם את רוצה.

ההבדל הוא שיהיה קר, פחות תיירים ועסקים פתוחים, ופחות אפשרויות לטרקים פתוחים.