Re: בעיות בקבלת ויזה עזרה בבקשה!

היי מאיר,

לא שמעתי על מקרים של סירוב לבקשת ויזה לעצמאיים או בכלל וגם לא לאלה שמגישים בקשה בפעם הראשונה או העשירית.

בבואך להגיש בקשה לויזה כן יבקשו ממך למלא את כל הפרטים אודותיך כולל שירות צבאי, לימודים, מטרת הנסיעה וכו. חשוב לציין שאם אתה מגיש בקשה לויזת עסקים יבקשו ממך מכתב מהחברה או מהאדם איתו אתה בקשר עסקי שמזמין/מצפה לך בהודו.

טופס הבקשה לויזה יחד עם המכתב מועברים לשגרירות- שם בודקים את הכל ואח"כ מאשרים את הויזה.

למיטב ידיעתי לא צריכה להיות בעיה בהוצאת הויזה אלא אם נאשמת בפלילים חלילה וכיו"ב.