Re: גואה/גוקרנה באוגוסט-ספטמבר..כדאי? לא כדאי?

לא הייתי מגיע לגואה לפני השליש האחרון של ספטמבר.

לווא דווקא בגלל מזג האויר או היעדר תיירים שרק מתחילים להגיע לאיטם באוקטובר, אלא שעד עד סוף ספטמבר כמעט כל הגיסט-האוסים סגורים.

הכי מוקדם הייתי בארמבול ב-20 לאוקטובר. ואז היו גג 5 מקומות פתוחים בכפר ובצוק היה רק מבנה אחד שניתן היה להתגורר בו.

אחרי כמה ימים כמעט בכל יום נפתחו במוקומות ורק בסביבות אמצע אוקטובר, כבר יש מבחר מסעדות, חניות, מקומות לינה והחופים מתחילים לקבל צורה

לדעתי אוקטובר זו תקופה מצויינת בדרום. לפני זה עקב היעדר של תשתיות תיירות פעילות וגם בגלל מזג האויר הלא ידידותי רצוי להיות בצפון.