Re: האם כדאי לקחת את האייפון להודו?

 אין בעיה, מינימום אפשרי שמתחילים איתו מהארץ נהיה כבד מאוד בשבועות הראשונים והופך להיות המינימום האפשרי האמיתי לפי תנאי הודו…

אני זוכר שאשתי (חברה שלי אז) לקחה תיק שגדול ממנה בכמה מטרים וכבד ממנה בהרבה קילואים, בשדה תעופה כניסיתי להגיד משהו נתקלתי במבט שאומר – "זה המינימום האישי שלי וחסר לך אם אתה אומר משהו" אז שתקתי. אחרי שבוע היא הסכימה שנסדר מחדש את התיק ויצא מזה בעל גסטהאוס מאוד שמח שנפל בחלקו אוצר לא קטן וחברה מאוד שמחה שיכולה אשכרה להרים את התיק שלה ועוד לחייך 🙂