Re: הודו-אין לי כותרת יצירתית יותר :)

העונה מתחילה שם בערך באוגוסט. לא יתאים לך לאפריל.
אני נוסעת גם באפריל ומתכננת דרמסללה/מנאלי/קאסול.
זה מצחיק, כי הודו ענקית ובסוף אנחנו מטיילים בשביל החומוס…
אם יהיה לי רעיון מעניין אחר אז אעדכן.
תעשי חיים,
מיכל