Re: הודו ונפאל

כן זה באמת משתמע שאני מתכוונת לנסוע רק לנפאל אבל ההפך הוא הנכון.. עיקר הטיול שלי יהיה הודו.. לפחות זה התכנון כרגע. להיות עד חודש בנפאל ו3 חודשים בהודו.

בכל אופן נראה לי כמו שהמלצת, טיסה תהיה הדרך הכי נוחה ולא מעבר דרך הודו ששמעתי שעלול להיות קצת יותר מייגע…

תודההה