Re: וויזה להודו?

 מה המצב צבי!!      יש לנו 2 מאמרים על ויזה

זה המאמר הראשון:

https://hodu.co.il/Visa

ובתוכו תמצא גם לינק למאמר השני, ובו ראיון עם הקונסול בשגרירות הודו.  במאמר הזה מוסבר על המרכזים החדשים שמהם מוציאים ויזה