Re: ויזה להודו

ד"א מעבר לתשלום על הויזה עצמה תשלמי עוד 66$ על כל מיני חיובים נוספים של שירות הוצאת הויזה באוסטרליה (66$ במקרה של הדרכון האמריקאי ו 41$ במקרה של הישראלי).

כל המחירים שאמרתי הם בדולרים אוסטרלים (AUD) גם מה שכתבתי בהודעות הקודמות.