Re: ויזה להודו

זה יוצא מה6-11 עד ה17-5 אבל אני צריכה לעשות את זה באוסטרליה אז הם מסדרים את זה על המקום או שאני צריכה להשאיר שם במקום עד שאני אקבל אישור.
ואני יכולה לדאוג לזה בדיוק כשאני מגיעה לאוסטרליה כי זה הזמן היחידי שיהיה לי לעשות את זה או שזה שוב לא הגיוני כל כך כי זה כל כך הרבה זמן מראש?
אתה חושב שאני צריכה לטפל בזה רק שם או שאני צריכה לבטל בארץ ואז לטפל בזה?
זה קורה הרבה שנותנים עוד ויזה ברצף כמו שדני אמר מקודם?
העניין שלהוציא ויזה על האמריקאי עזוב את עניין הכסף שאני באמת צריכה לשלם שוב על ויזה הוא שהויזה שלי לנפאל זה על הדרכון הישראלי זה לא בעייתי??