Re: חדש בדלהי… חוקי תנועה שאוכפים אותם… :)

1. איפה שיש שטח פנוי – אפשר לנסוע לתוכו.
2. כאשר יש 2 כלי רכב, זכות הקדימה מגיעה באופן "טבעי" לרכב הגדול ביותר.

ההיררכיה:
חתול -> עז -> כלב -> הולך רגל -> אופניים -> ריקשה אופניים -> אופנוע -> ריקשה -> רכב -> משאית -> משאית TATA ענקית -> פרה

ולסיום הסרטון הידוע מהאינטרנט ובו מתפעם תייר ממרפסתו מאיך התנועה זורמת לה בהודו:

ועוד סרטון דומה ממרפסת גבוהה במומבי (אין הרבה ריקשות אבל יש מוניות צהובות גג):