Re: חזרתי עם 4 אלף רופי לארץחח יש החלפה בארץ?

למיטב ידיעתי אין אפשרות להמיר רופי לשקל בארץ.

הערך שלו פשוט לא שווה כל כך בארץ ולכן בד"כ נוהגים להחליפו לדולרים עוד בהודו.

שמור לטיול הבא(: