Re: חיסונים לצפון הודו

תודה רבה, מידע מאוד שימושי.

 

בכל זאת אם מישהו נסע לאחרונה וזוכר בפירוט אילו חיסונים הוא עשה, זה יהיה מועיל.  כי עדיין יש כמה חיסונים שמומלצים במקום אחד ולא מוזכרים במקומות אחרים.