Re: טיסה מדלהי ללה

המחיר הוא סביב ה-100 דולר. לפעמים קצת יותר או קצת פחות, תלוי בביקוש וכמה המועד קרוב לטיסה.

לא ניסיתי בעצמי, אבל לדעתי המחיר של כרטיס בשדה התעופה יותר יקר,

עדיף להזמין מראש גם בשביל השקט הנפשי – להבטיח מקום על הטיסה.