Re: לימודי הינדית בארץ

במקרה ראיתי היום שב 18/6 יש יום פתוח ללימודי הינדית באוניברסיטה העברית בירושלים:)


המדור ללימודי הודו וטיבט באוניברסיטה העברית בירושלים מזמין אתכם למפגש היכרות עם מרצי המדור ועם תלמידיו.

בואו לשמוע אודות המסלולים השונים ללימודי הודו באוניברסיטה העברית, לשאול שאלות את המרצים והסטודנטים ולקבל טעימה מההוי המיוחד של המדור.

מה בתוכנית?
16:00 – התכנסות בגוש 2 (רוח) וכיבוד קל
16:30 – שיחה עם מרצים וסטודנטים בחוג אודות מסלולי הלימודים במדור הודו (חדר 2205)
17:30 – הפסקה והתרעננות
17:45 – הרצאה מפי פרופ’ דוד שולמן: “מהמקדש לסלון: רגע לידתה של המוזיקה הקרנטית” (חדר 2205)
18:15 – סיום

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: indiahuji@gmail.com
או
http://eastasia.huji.ac.il