Re: מטרו בדלהי!

אני מודה, מטרו מדהים, אבל הודו היא כמו ישראל שום דבר לא יכול להיות מושלם.
אין מכונה אוטומטית למכירת כרטיסים יש דלפקים שתמיד רק אחד מהם מאוייש, ונראה לי שעצרתי כמעט בכל תחנה של המטרו. וזה יוצר תורים מטורפים בחלק מהמקומות, כבר יותר פשוט ללכת ברגל.

חוץ מזה סיפורון קטן, נסענו באיזה בוקר במטרו, ומילא הריח של ההודים, איזה הודי העיז לשחרר איזו נפיחה קטנה ואחרי שכולם קלטו את העניין כל הקרון פחות או יותר שחרר אחריו, חשבנו שאנחנו מאבדים הכרה מהסרחון.