Re: מסלול טיול בני 50+ באפריל לצפון הודו

מורן , תודה על תשובתך המפורטת. לא התייחסת לעניין מזג האויר והעונה… תכננו לסוע מיד להימצל פרדש בגלל שהפחידו אותנו בענין החום.. האם באפריל עדיין
יהיה נוח באזור רישיקש?
תודה, שרה