Re: מספר שאלות לקראת הנסיעה הגדולה

התשובות מצוינות מנדי, וגם באבו, אתם באמת עוזרים מאוד.
אתם לא יודעים כמה זה קשה לנסוע לארץ רחוקה כשאין לך במי להיעזר. זה כמו לנסוע לחלל.
אבל עדיין לא הבנתי משהו עקרוני, שהוא גם חשוב לשקט הנפשי שלי בנוגע לנסיעה:
כאמור, הסוכנויות ממלאות לי את הראש בחרטא, כל מיני אנשים (בעיקר זקנים) אומרים לי בידענות
ש”אף מדינה לא מכניסה אדם בלי כרטיס יציאה” ו”לא יתנו לך לצאת בלי כרטיס חזרה לארץ”
אני ממש לא רוצה לשלם 700$ (המחיר הנמוך ביותר כרגע) על כרטיס הלוך חזור מהודו
כשאני יודע כמעט בודאות שאיני מתכוון לחזור מהודו, ואיני יודע מה לעשות. בכל יום המחירים
עולים והמקומות נתפסים.
האם אני יכול לקנות כרטיס כיוון אחד ולא להסתכן בכך שכוחות הביטחון לא יתנו לי לצאת\
ההודים לא יתנו לי להיכנס?