Re: נוחת בדלהי ביום רביעי הקרוב בצהריים.. ב11 לאפריל…

מציע לבלות לילה בדלהי רק כדי להתאפס מהמסע המפרך,

משם לעלות כמה שיותר צפונה לכיוון הימצ’אל, לדלג אפילו על רישיקש, פשוט להצפין להימלאיה איפה שלא יהיה, גם איזור סיקים זה טוב

כאן יש טבלאות מזג אויר טובות בעברית שהכננו באתר.