Re: צפון הודו ונחיתה “רכה”

זהבה ודני תודה רבה על התשובות!
אני נוחת בדלהי בשעות הערב-לילה (2 האופציות של הכרטיסי טיסה הן אחת לנחות ב3 בלילה בדלהי והאופציה השנייה לנחות לקראת 10 בערב בדלהי)
אני לא יודע אם זה משנה משהו, אבל אני כנראה אלך על דרמסללה בלי להעביר לילה בדלהי (אפשרי בשעות הלילה?)
האוטובוסים לדרמסללה מדלהי יוצאים 24/7?
או שאם אני נוחת בלילה אני אצטרך למצוא גסטהאוס ללילה?
שוב תודה רבה!