Re: צריך להבין משהו בנוגע לתקופת צינון בויזה

אז זהו שקראתי הכל והבנתי שחייב תקופת צינון של חודשיים והכל מובן…. אבלללל הייתי שבוע שעבר אצל הסוכנת שעושה לי את הויזה, באיסתא אם זה משנה, והיא אמרה לי שמנפאל לא חייב לחכות חודשיים וזה מה שמבלבל אותי