Re: צריך להבין משהו בנוגע לתקופת צינון בויזה

 קרא הכל במאמר המפורט על הויזה שבהודעה הראשונה בפורום. זה מוסבר שם לפרטי פרטים ובדיוק רב.

תקופת בצינון היא בתוך הויזה ולא קשורה בכלל למיקום ממנו נכנסים להודו או ממנו חוזרים להודו בתום התקופה. ואין אפשרות של לשלם כדי לבטל אותה. לא בצורה רשמית בכל מקרה אולי משהו בשוחד שמישהו הצליח לעשות אבל לא שמעתי על דבר כזה…

 

בהצלחה