Re: קרלה, קרנטקה, דרום באפריל הודו

אחלה
נראה לי מעניין לטייל עם עוד אנשים שיש להם “אומץ” לטייל מחוץ לעונה
אני מניחה שאני אנסה את זה ואם לא יסתדר אעלה צפונה
בכל מקרה אני הולכת לבדוק את הדרום ומקווה לשרוד כדי לחזור לספר פה איך זה דרום הודו באפריל-כמו עולם שעוד לא גילו

תודה דני על התשובה המהירה ותמשיך להינות