Re: שאלה חשובה

היי מנדי,
אולי יעניין אותך בהקשר לעדכון מדיניות הויזה להודו שריכזת.
אתחיל מהסוף:
אני קיבלתי ויזה(בארץ) לפני כשבוע עם כניסה אחת ותוקף לחצי שנה.
בהמלצת סוכן הנסיעות שלי ביקשתי שתי כניסות וחצי שנה בטענה שכך יש יותר סיכוי לקבל ויזה ארוכה.
בסעיף ששואל מאיזה מדינות אתה מתכוון להיכנס להודו רשמתי גם נפאל במחשבה של “לכסות את עצמי” אם ארצה לצאת ולחזור.
אחרי כשבוע חזרו אל סוכן הנסיעות שלי ועדכנו אותו שאם ברצוני לצאת ולחזור להודו צריך לתת להם תכנון מסע עם תאריכים מדויקים
של כניסה ויציאה מגובה בכרטיסי טיסה כלומר אם אני כותב שאחרי חודשיים אני טס לנפאל, אני חייב לעזוב את הודו בתאריך הזה.
אני ויתרתי על זה,כי המסלול שלי לא מתוכנן ברמה הזאת, ושיניתי את הבקשה לכניסה אחת, אמרו שיחזרו אליי.
חששתי שיתנו לי ויזה קצרה לשלושה חודשים, עבר עוד שבוע ולבסוף חזרו אליי וקיבלתי לחצי שנה עם כניסה אחת.
מבולבלים?