Re: תכנון מסלול בהימצ’אל פרדאש

שינוי קטן במסלול שכתבת:

 

דראמסללה-מנאלי-ספיטי קינור-חזרה למנאלי כי משם היציאה לקאסול פשוטה יותר וקצרה יותר- מקאסול חזרה שוב למנאלי ומשם לשימלה . (איך שלא הפכתי את זה היעדים שימלה, ספיטי וקינור וקאסול הם הכי נוחים להגעה כשהיציאה היא  ממנאלי).

אולי מגיב אחר יאיר את עינינו אבל להערכתי זה לא רע לנדוד ככה.

 

תהנה(: