געכג

ם 3 זוגות של נקודות קרדינליות:

  • H מישור עיקרי במרחב העצם
  • H’ – מישור עיקרי במרחב הדמות
  • V – קצה ההתחלה של המערכת האופטית
  • V’ קצה הסיום של המערכת האופטית
  • E.F.L – Effective Focal Length -אורך מוקד אפקטיבי במישור הדמות נמדד מנקודת H’ למוקד במרחב הדמות
  • B.F.L – Back Focal Length -אורך מוקד אחורי במישור הדמות. נמדד מ-V עד למוקד במרחב הדמות

By DIRETAS OLEH ROOT @ PEMBURU

Hacked goblok