האוניבירסיטה הראשונה הוקמה בהודו, בשנת 700 לפני הספירה, במקום הנקרא Taxila